I framtiden är en stad liksom en slum där det till stösta delen bor skumma individer – brottslingar, lustmördare, narkomaner, negrer, judar samt prostituerade och perversa personer – och byggnaderna nästan håller på att rasa ned.

På gatorna ligger det allt slags skräp och smuts för att inte tala om de äckliga, stora råttor som alltjämt lurar på alla håll för att anfalla en och smitta med någon dödande sjukdom.  I själva verket råder det alltid någon farlig epidemi I staden vilket tydligen är en orsak till en relativt liten folkmängd.

Parkerna är fyllda med bilvrak och bland dessa kan man till och med se rostande flygplan på grund av att vetenskapsmän och tekniker på sin tid helt och hållet misslyckats lösa energiproblem.  Naturresurser har tömts ut för mycket länge sen, och sedan hälften av klotet blivit öde till följd av att en del atomkraftverk gått I stycken har de flesta politiker, atomfysiker och ingenjörer avlivats av det arga folket.

I framtidens stad gillar man inte mera kultur: det finns inte ens skolor, ingen kan läsa eller skriva.  Alla böcker har blivit brända och ingen vet vad Platon sade eller Shakespeare skrev.  Man är bara säker på att den värsta människa som någonsin levat är Einstein.  Han är själva den onde fadern till all förstörelse.

Men det finns ochså somliga duktiga själar som har flytt med bibeln långt bort till landsbygden, där de flitigt idkar jordbruk trots bekymmer och svårigheter.  De är inte förtvivlade utan tror att allt ännu någon gång blir bra.